lirik-dramatik

lirik-dramatik
<yun.> Lirika və drama ünsürlərini özündə birləşdirən, əks etdirən (ədəbi əsər haqqında). Lirik-dramatik əsər. // Musiqidə: lirik səslə dramatik səs arasında keçid təşkil edən (xanəndənin səsi haqqında). Lirik-dramatik tenor.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • lirik — 1. <yun.> Lirik şeirlər yazan şair, lirik şeirlər müəllifi. 2. sif. <yun.> 1. Lirika xüsusiyyətləri olan, lirika mahiyyətində olan (bax lirika 1 ci mənada). Lirik poeziya. 2. Lirizmlə dolu, hiss və həyəcanla dolu; emosional. Lirik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arioso — is., müz., İt. arioso Dramatik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağırbaşlı hava …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • epizud — <yun. epeisodion – əlavə> 1. Hadisə, əhvalat, təsadüf, ittifaq, vəqə. Əsgər lər yana yana Qələndərdən danışırdılar və kim hansı epizodu nağıl edirdisə, sözünün axırını gətirib Qələndərlə bağlayırdı. Ə. Ə.. 2. Bədii əsərin bitmiş, müstəqil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kumik — 1. <yun.> 1. Komik rollar ifa edən artist. <Eyvaz> kolxoz dram dərnəyinin ən yaxşı komikidir. Ə. Vəl.. 2. məc. Məzəli adam, zarafatcıl. 2. sif. <lat.> 1. Komediyaya xas olan, komediya ilə bağlı olan. Komik rol. Komik süjet. – M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”